The Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans2
is funded by the European Union and implemented by UNDP

Platforma e BE-së për ndarjen e njohurive mbi demokracinë lokale në Ballkanin Perëndimor - ReLOaD

Platforma e BE-së për ndarjen e njohurive mbi demokracinë lokale në Ballkanin Perëndimor ka për qëllim pritjen, menaxhimin dhe ndarjen e njohurive dhe lehtësimin e lidhjeve dhe rrjetëzimit. Qëllimi është që ajo t'u shërbejë qeverive dhe praktikuesve nga shoqatat civile brenda komuniteteve në Ballkanin Perëndimor, si burim i shkëmbimit të praktikave më të mira dhe përmirësimit të bashkëpunimit, transparencës dhe mekanizmave inovative të dhënies së shërbimeve publike..

ReLOaD
me numra
achieved in 2017-2021
Lokale
Qeverisjet
Number of
projects
NUMBER OF
BENEFICIARIES
Shqipëria Bosnja e Hercegovina Kosova* Mali i Zi Serbia Republika e Maqedonisë së Veriut
12
82
Gjithsej
53
493
107710
ReLOaD ndihmon fuqizimin e demokracisë pjesëmarrëse dhe integrimin evropian në Ballkanin Perëndimor, duke fuqizuar shoqërinë civile për pjesëmarrje aktive në vendimsjellje dhe duke promovuar një mjedis të dobishëm juridik dhe financiar për shoqërinë civile.

Ç'po ndodh

Ngjarjet e ardhshme
Dokumentet e fundit
Legjislacioni i Bashkimit Evropian dhe Qeverisja Vendore në Shqipëri

EU Programmes for Civil Society Organisations in Kosovo

Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Projektet e fundit
Card image cap
Projektet
Start - up centar Općine Stari Grad
Organizata

Kohëzgjatja 10 months Pasqyra
Card image cap
Projektet
Sports for health – sports for everybody
Organizata

Kohëzgjatja 8 months Pasqyra
Card image cap
Projektet
Rural tourism - Possibility for sustainable development of the local community
Organizata

Kohëzgjatja 8 months Pasqyra
Card image cap
Projektet
Improvement of social inclusion for children with disabilities from Municipality of Bratunac
Organizata

Kohëzgjatja 8 months Pasqyra