Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor po financohet nga Bashkimi Evropian dhe po implementohet nga UNDP

Platforma e BE-së për ndarjen e njohurive mbi demokracinë lokale në Ballkanin Perëndimor - ReLOaD

Platforma e BE-së për ndarjen e njohurive mbi demokracinë lokale në Ballkanin Perëndimor ka për qëllim pritjen, menaxhimin dhe ndarjen e njohurive dhe lehtësimin e lidhjeve dhe rrjetëzimit. Qëllimi është që ajo t'u shërbejë qeverive dhe praktikuesve nga shoqatat civile brenda komuniteteve në Ballkanin Perëndimor, si burim i shkëmbimit të praktikave më të mira dhe përmirësimit të bashkëpunimit, transparencës dhe mekanizmave inovative të dhënies së shërbimeve publike..

ReLOaD
me numra
arritjet në vitin 2018
Lokale
Qeverisjet
Projektet
në rrjedhë e sipër
NUMRI I PRITUR I
NUMRI I PRITUR I QYTETARËVE QË PËRFITOJNË
Shqipëria Bosnja e Hercegovina Kosova* Mali i Zi Serbia Republika e Maqedonisë së Veriut
12
71
Gjithsej
53
414
37056
ReLOaD ndihmon fuqizimin e demokracisë pjesëmarrëse dhe integrimin evropian në Ballkanin Perëndimor, duke fuqizuar shoqërinë civile për pjesëmarrje aktive në vendimsjellje dhe duke promovuar një mjedis të dobishëm juridik dhe financiar për shoqërinë civile.

Ç'po ndodh

Ngjarjet e ardhshme
Dokumentet e fundit
Legjislacioni i Bashkimit Evropian dhe Qeverisja Vendore në Shqipëri

EU Programmes for Civil Society Organisations in Kosovo

Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Projektet e fundit
Card image cap
Projektet
Protection of health and better quality of life for children
Organizata

Kohëzgjatja 8 months Pasqyra
Card image cap
Projektet
Awareness and activation of citizens in decision-making processes
Organizata

Kohëzgjatja 9 months Pasqyra
Card image cap
Projektet
Avansimi I të rinjeve në aktivitetet kulturore
Organizata

Kohëzgjatja 8 months Pasqyra
Card image cap
Projektet
Techathon
Organizata

Kohëzgjatja 6 months Pasqyra