The Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans2 is funded by the European Union and implemented by UNDP

Platforma e BE-së për ndarjen e njohurive mbi demokracinë lokale në Ballkanin Perëndimor - ReLOaD

 

Platforma e BE-së për ndarjen e njohurive mbi demokracinë lokale në Ballkanin Perëndimor ka për qëllim pritjen, menaxhimin dhe ndarjen e njohurive dhe lehtësimin e lidhjeve dhe rrjetëzimit. Qëllimi është që ajo t'u shërbejë qeverive dhe praktikuesve nga shoqatat civile brenda komuniteteve në Ballkanin Perëndimor, si burim i shkëmbimit të praktikave më të mira dhe përmirësimit të bashkëpunimit, transparencës dhe mekanizmave inovative të dhënies së shërbimeve publike..

ReLOaD initiative helps strengthening participatory democracy and EU integration in the Western Balkans by empowering civil society to participate actively in decision-making and promoting a conducive legal and financial environment for civil society. While we continue our work with 63 newly selected partner local governments in ReLOaD2, check out what has been achieved through the first phase.
ReLOaD
me numra
achieved in 2017-2021
Lokale
Qeverisjet
Number of
projects
NUMBER OF
BENEFICIARIES
Shqipëria Bosnja e Hercegovina Kosova* Mali i Zi Serbia Republika e Maqedonisë së Veriut
12
82
Gjithsej
53
493
107710
UPCOMING EVENTS

No upcoming events to show.

LATEST DOCUMENTS
Legjislacioni i Bashkimit Evropian dhe Qeverisja Vendore në Shqipëri

EU Programmes for Civil Society Organisations in Kosovo

Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

VIEW MORE
Projektet e fundit
Card image cap

Life for everybody
Duration in months

9.5 months

Duration
period

Number of beneficiaries

Grant amount (EUR)

Pasqyra
Card image cap

Banja Luka - an inclusive community
Duration in months

8 months

Duration
period

Number of beneficiaries

Grant amount (EUR)

Pasqyra
Card image cap

Duration in months

Duration
period

Number of beneficiaries

Grant amount (EUR)

Pasqyra
Card image cap

Ecotourism for better tourism offer in Bijeljina
Duration in months

10 months

Duration
period

Number of beneficiaries

Grant amount (EUR)

Pasqyra