Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан е финансирана од Европската унија и е имплементирана од УНДП

Платформа на ЕУ за споделување знаења за локална 
демократија во Западен Балкан - ReLOaD

Платформата на ЕУ за споделување знаења за локална демократија во Западен Балкан има за цел прием, управување и споделување на знаења, како и олеснување на врските и вмрежувањето. Целта e истата да им послужи на владите и практичарите од граѓанските организации во заедниците од Западен Балкан, како ресурс за размена на најдобри практики и подобрување на соработката, транспарентноста и иновативните механизми за испорака на јавни услуги.

ReLOaD
во бројки
достигнувања во 2018 година
Локални
Самоуправи
Проекти
tековни
ОЧЕКУВАН БРОЈ НА
ГРАЃАНИ КОИ ИМААТ ПРИДОБИВКИ
Албанија Босна и Херцеговина Косово* Црна Гора Србија Република Северна Македонија
12
71
Вкупно
53
414
37056
ReLOaD го потпомага зајакнувањето на партиципативната демократија и евроинтеграцијата во Западен Балкан, преку зајакнување на граѓанското општество за активно учество во донесувањето одлуки и со промовирање на корисна правна и финансиска средина за граѓанското општество

Што се случува

Претстојни настани
Последни документи

EU Programmes for Civil Society Organisations in Kosovo

Law on Organization and Functioning of the Agency for Supporting Civil Society in Albania

Последни проекти
Card image cap
Проекти
I am for dance
Времетраење

Времетраење 7 months Преглед
Card image cap
Проекти
Code 4 Kamenica
Времетраење

Времетраење 9 months Преглед
Card image cap
Проекти
Horticotherapy for the youngest
Времетраење

Времетраење 6 months Преглед