O nama

Regionalni program za lokalnu demokraciju na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Regionalni program lokalne demokracije na zapadnom Balkanu (ReLOaD) financira Europska unija (EU) i provodi Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). ReLOaD se temelji na dobrim praksama projekta Jačanje lokalne demokracije (LOD), još jedne inicijative koju financira EU, a koja također predstavlja model replikacije na zapadnom Balkanu.

Kao regionalna inicijativa, ReLOAD se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji, Kosovu *, Crnoj Gori i Srbiji.

Pozadina projekta:

Diljem Zapadnog Balkana, suradnja između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva (OCD) nije dovoljno razvijena. Nedostatak transparentnosti u financiranju organizacija civilnog društva smatra se jednom od glavnih prepreka razvoju i funkcioniranju civilnog društva.

Opći cilj projekta je jačanje participativne demokracije i procesa integracije u EU na zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva da aktivno sudjeluje u donošenju odluka i poticanju pravnog i financijskog okruženja za civilno društvo.

Specifični cilj projekta je jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva na zapadnom Balkanu.

Cilj je povećati uspješnost modela transparentnog i projektnog financiranja za OCD-e od strane lokalnih vlasti kako bi se povećala građanska uključenost u donošenje odluka i poboljšanje pružanja lokalnih usluga.

ReLOAD će poboljšati suradnju između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva, dok će jačati kapacitete svih relevantnih aktera da se produktivnije uključe u takva partnerstva.

Važno je napomenuti da će projekt raditi na uvođenju i održavanju transparentnog, razvojno orijentiranog i projektno orijentiranog pristupa financiranju organizacija civilnog društva s proračunom lokalne samouprave koji doprinosi ostvarenju lokalnih prioriteta u skladu s razvojnim strategijama.

Kao regionalni projekt, ReLOaD će ponuditi platformu za umrežavanje između zemalja / teritorija zapadnog Balkana u svrhu razmjene iskustava i naučenih lekcija u pružanju boljih usluga građanima.

Tko će imati koristi od reload i što nam je činiti?

Sljedeće zainteresirane strane imat će koristi od ReLOaD:

Lokalne vlasti (općine i gradovi)

OCD

Relevantne institucije zadužene za suradnju s organizacijama civilnog društva

Partneri Lokalne vlasti bit će odabrane kroz konkurentan i transparentan proces u svim zemljama zapadnog Balkana.

Cilj procesa je odabrati ukupno 50 jedinica lokalne samouprave - 5 lokalnih vlasti na Kosovu *, 5 u bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji, 10 u Albaniji, 5 u Crnoj Gori, 5 u Srbiji i 20 u Bosni i Hercegovini (10 novih i 10 lokalnih samouprava koji su sudjelovali u prethodnom LOD projektu).

Očekivani rezultati RELOaD-a:

ReLOaD će postići sljedeće rezultate u 50 lokalnih vlasti na zapadnom Balkanu:

Razviti postupke za transparentnu raspodjelu javnih sredstava OCD-ima,

Usluge koje pružaju organizacije civilnog društva bavit će se potrebama lokalnih zajednica unutar partnerskih lokalnih vlasti diljem zapadnog Balkana

Jačati kapacitete lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u provedbi šeme bespovratnih sredstava i pružanja kvalitetnih projekata,

Poboljšati regionalno umrežavanje i dijalog između civilnog društva i lokalnih vlasti širom zapadnog Balkana.