Platforma za razmjenu znanja u oblasti lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu EU ReLOaD

Platforma za razmjenu znanja u oblasti lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu EU ReLOaD služi za pohranjivanje, upravljanje i razmjenu znanja te omogućava povezivanje i umrežavanje. Platforma treba poslužiti vlastima i praktičarima iz OCD-a u lokalnim zajednicama širom Zapadnog Balkana kao resurs za razmjenu najboljih praksi i poboljšanje saradnje, transparentnosti i inovativnih mehanizama pružanja javnih usluga.

ReLOaD
u brojkama
ostvarenim u 2018
Lokalne
Samouprave
Projekti
Postojeći
OČEKIVANI BROJ
GRAĐANA KOJI ĆE IMATI KORISTI
Albanija Bosna i Hercegovina Kosovo* Crna Gora